Καλλωπιστικά φυτά

Με τον γενικό όρο καλλωπιστικά φυτά χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα φυτά που καλλιεργούνται ή χρησιμοποιούνται για τον στολισμό (διακόσμηση), εξ' ου λεγόμενα και διακοσμητικά, τόσο σε εξωτερικούς χώρους όπως άλση ή κήπους, δενδροστοιχίες κ.λπ. όσο και για εσωτερικούς χώρους όπως εντός οικιών, γραφείων κ.λπ.

Η συστηματική καλλιέργεια τέτοιων φυτών ξεκίνησε από τα βόρεια πλάτη όπου ο χειμώνας διαρκεί περισσότερους μήνες και η ανάγκη της επαφής του ανθρώπου με τη φύση είναι μεγαλύτερη. Σήμερα με τον υφιστάμενο τρόπο της πολεοδόμησης και τον περιορισμό του χώρου διαβίωσής του γενικότερα, ο πόθος αυτός παρουσιάζεται περισσότερο έντονος να έχει εξαπλωθεί και στα νότια πλάτη.

Καλλωπιστικά φυτά Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου
Τα καλλωπιστικά φυτά διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, ανάλογα με τον χώρο της καλλιέργειάς τους, σε καλλωπιστικά "εσωτερικού χώρου" και σε καλλωπιστικά "εξωτερικού χώρου", λεγόμενα τα δεύτερα και "φυτά κήπου".

Η βασική αυτή διάκριση δεν περιορίζεται μόνο ως προς το χώρο αλλά και στη διαφορετικότητα της περιποίησης, της έκθεσης σε φωτισμό, της αντοχής στο ύπαιθρο ανάλογα του κλίματος του τόπου κ.λπ. Καλλωπιστικά φυτά εξωτερικού χώρου είναι η Τούγια, το Λέιλαντ, το Λεμονοκυπάρισσο, ο Λιπόκεδρος κ.ά.