Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το Leyland (Λευλαντ) και το Gold Crest (Λεμονοκυπάρισσο)
 
  • Το λεϋλαντ είναι πλέον το πιο διαδεδομένο φυτό σε πωλήσεις για χρήση σε φυτοφράχτη. Το πιο σημαντικό είναι το ότι κάνει πολύ πυκνό φράχτη, με βαθύ σκούρο πράσινο χρώμα. Επίσης μπορεί να πάρει ύψος και 1 μέτρο μέσα σε μια χρονιά. Χρειάζεται ηλιόλουστα σημεία (ποτέ στην σκιά). Το καλοκαίρι χρειάζεται άφθονο καθημερινό νερό. Εύκολα προσβάλεται από μύκητα και για αυτό χρειάζεται να ψεκάζεται με μυκυτοκτόνο 3 φορές την άνοιξη και 3 φορές το φθινόπωρο. Επίσης καλό είναι και το ριζοπότισμα με το μυκυτοκτόνο. Να αποφεύγουμε να βρέχουμε τα φύλλα του με νερό.

  • Το Gold Crest είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα φυτά για φράχτες μετά το Leyland. Έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό αλλά και ηλιόλουστα σημεία. Σε περίπτωση φράχτη θα πρέπει τα φυτά να φυτεύονται σε απόσταση ενός μέτρου το ένα από το άλλο, αλλά και τουλάχιστον μισό μέτρο μακριά από την μάντρα. Μπορεί να φτάσει σε ύψος και πέντε μέτρα χωρίς προβλήματα. Επίσης όπως το Leyland προσβάλεται από μύκητα και για αυτό καλό είναι να γίνονται προοληπτικοί ψεκασμοί με μυκητοκτόνα.