Μυκορριζικά Φυτά

Τα μυκορριζικά φυτά με την τρούφα, πρέπει να παραχθούν σύμφωνα με τα ακριβή πρωτόκολλα των φυτωρίων. Το δενδρύλλιο, από σπόρους, από βλαστούς ή την μικροανάλυση πρέπει να προετοιμαστούν σε ένα αποστειρωμένο υπόστρωμα και περιβάλλον. Αυτό γίνεται προκειμένου να αποτραπεί η διείσδυση του δηλητηριώδους μύκητα πριν από την εμβολιασμό της μυκόριζας. Το υπόστρωμα, αποστειρωμένο πολύ προσεκτικά με ατμό, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άριστες φυσικές και οι χημικές παραμέτρους για την τρούφα. Το μπόλι (εμβόλιο) αποτελείται από τρούφες πρώτης ποιότητας που αγοράζεται από επιλεγμένους προμηθευτές. Όλη η τρούφα που αγοράζεται για τον εμβολιασμό πρέπει να τεθεί κάτω από πολύ προσεκτική ανάλυση προκειμένου να επαληθευθεί η ιδιότητα του επιθυμητού είδους, η καταλληλότητα και ο βαθμός ωρίμανσης των σπόρων.

Ο εμβολιασμός (μπόλι δενδρύλλιου) πραγματοποιείται την άνοιξη, στο εργαστήριό μας από το πεπειραμένο προσωπικό σύμφωνα με αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές. Η ανάπτυξη των δενδρυλλίων πραγματοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας που εποπτεύονται συνεχώς από τους έμπειρους τεχνικούς έτσι ώστε να πετύχουμε ένα δενδρύλλιο καλά εμβολιασμένο και εξισορροπημένο από δασικής πλευράς. Το φυτώριο Raggi επενδύει συνεχώς στην Έρευνα και στον Πειραματισμό με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των μυκορριζικών φυτών και τον προσδιορισμό νέων τεχνικών που θα επιτρέψουν παραγωγική και ποιοτική πρόοδο για μια πιο σύγχρονη τρούφο- καλλιέργεια.